×
 

AcadeMedia öppnar sitt intranät för alla

– Vi vill vara tillgängliga och transparenta, vi är dessutom så stora att vi under åren byggt upp en stor erfarenhetsbank som vi tror att många inom skolans värld kan ha nytta av, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia och ansvarig för AcadeMedias webb.

– Nästan allt har lagts publikt, däremot har vi fortfarande lösenordsskydd på en del innehåll, som exempelvis beställningar av resor och material som av integritetsskäl behöver skyddas, säger hon.

Intranätet, som tidigare låg som en separat webb, är nu en del av www.academedia.se som fått en rejäl översyn samtidigt som arbetet med medarbetarwebben pågått. Den nya webben är indelad i tre olika delar. En handlar om AcadeMedias utbildningar, en innehåller fakta om AcadeMedia som företag och den tredje delen riktar sig främst till alla 10 000 medarbetare i Sverige. När man skriver in www.academedia.se i sin webbläsare får man upp en startsida där man kan välja vilken av de tre delarna man vill besöka.

– På rutan som leder in till vår medarbetarwebb står det just så, ”mest för våra medarbetare”. För även om vi väljer att öppna upp för utomstående så riktar sig medarbetarwebben även fortsättningsvis främst till personer som jobbar här. Mycket av materialet som ligger där är ju sådant som de behöver i sitt arbete, berättar Paula Hammerskog.

Hon känner inte till att något annat företag valt att gå samma väg.

– Vi har inspirerats av olika myndigheter och organisationer som Karolinska Institutet som har ett liknande upplägg. Vi tror att det är en trend som kommer mer och mer. Det förenklar för medarbetare som slipper hålla på med lösenord och det sänder tydliga signaler om att man är ett öppet och tillgängligt företag, säger hon.

Webben är fortfarande under uppbyggnad, allt är inte på plats än och en del sidor ska utvecklas ytterligare.

– Vi valde ändå att gå live för en tid sedan men givetvis fortsätter vi att förfina och utveckla allt eftersom. Allt material som tidigare fanns på vårt låsta intranät är överflyttat och vi hoppas att våra medarbetare ska gilla upplägget. Men vi kommer säkert att få en del förbättringsförslag, kanske även från utomstående, sådana tar vi gärna emot, säger Paula Hammerskog.

– Vi har redan fått en del reaktioner, folk har ringt och mailat och varit nästan förskräckta, de vill larma om att allt ligger öppet. När jag då svarar att det är precis så det är tänkt blir de först förvånade, sedan tycker alla jag pratat med att det är helt fantastiskt kul.

Hon tror också att den nya medarbetarwebben kan leda till att fler blir nyfikna på AcadeMedia.

– Om jag exempelvis hade sökt jobb på ett företag hade jag gärna gått in och läst om dem på deras eget intranät, det ger ju en väldigt bra bild av hur det är att jobba där. Gillar jag deras sätt att se på kompetensutveckling? Gillar jag deras tankar om kommunikation? Deras resepolicy? Det är ju här det visar sig hur det är i praktiken. I en platsannons ska de ju sälja företaget, intranätet är ju ett arbetsredskap på riktigt, säger hon.

Klicka här för att komma direkt till AcadeMedias nya medarbetarwebb.

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Våra 12 000 medarbetare på drygt 500 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och deltagare som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål.

Alla som valt oss ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och vi ger garantier när det gäller utbildning, kvalitet, öppenhet och trygghet.

Vi är Skandinaviens största utbildningsföretag – vår storlek skapar trygghet och stabilitet.