×
 

AcadeMedia har Stockholms mest nöjda studenter

- Vi har under många år jobbat med att skapa rätt förutsättningar för ett aktivt lärande. Det handlar om att skapa en optimal studiesituation och engagerande utbildning. Vi har Stockholms bästa lärare och vår målmedvetenhet har nu gett oss de mest nöjda studenterna, säger Eva ppelgren, Marknadsområdesansvarig för AcadeMedias vuxenutbildning. Samtliga inskrivna studeranden i Stockholm deltog i undersökningen som genomfördes som en enkät. Svarsfrekvensen blev över 70 %. Frågeställningarna i undersökningen rör vuxenutbildningen i stort, utbildningsanordnaren, kursupplägg, arbetsmiljö och undervisning. AcadeMedias vuxenutbilding i Stockholm har sista ansökningsdag den 15 maj. AcadeMedia erbjuder vuxenutbildning både på Kungsgatan i city och i Liljeholmen.