×
 

AcadeMedia gör reavinst om 50 Mkr, motsvarande 19 kr/aktie

AcadeMedia gör reavinst om 50 Mkr, motsvarande 19 kr/aktie SBI-noterade AcadeMedia har sålt hela sitt innehav av 4,2 miljoner aktier (motsvarande 18%) i Epic Group Plc. Bokfört värde för aktierna är cirka 8 Mkr, och försäljningen har inbringat 58 Mkr. Sålunda uppgår reavinsten till 50 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 19,3 kronor per aktie. Ambitionen är att använda kapitalet till att påskynda AcadeMedias utveckling som det ledande företaget inom e-learning i Europa. För mer information, kontakta Jörgen Bladh, VD i AcadeMedia, tel 0704 - 404050 AcadeMedia är ett Internetföretag som fokuserar på e-Learning. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bland annat landets största yrkeshögskola Masters of Media. Dotterbolaget Gravity erbjuder interaktiv kompetensöverföring och producerar utbildningssystem på främst intranät, Internet och CD-ROM/DVD. AcadeMedia är noterat på SBI-listan och har drygt 160 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00440/bit0002.pdf