×
 

AcadeMedia förvärvar Knowledge Partner. Stärker positionen inom Kvalificerad yrkesutbildning.

– Genom förvärvet av Knowledge Partner och förvärvet av NTI i februari förbättras AcadeMedias position inom marknaden för Kvalificerade yrkesutbildningar, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia. Vi fortsätter nu att bygga en komplett meny av utbildningar från gymnasiefriskolor till Kvalificerade yrkesutbildningar.

Knowledge Partner kommer att integreras i AcadeMedias Kvalificerade yrkesutbildningar som bedrivs under varumärket AcadeMedia Masters.

Köpeskillingen för det förvärvade bolaget är 2.2 miljoner på skuldfri basis. Tillträdet kommer att vara 2 april 2007. Efter integration med AcadeMedias nuvarande KY-utbildningar förväntas förvärvet ge ett positivt resultattillskott.

AcadeMedia Masters
Under 2007 bedriver AcadeMedia Masters totalt 14 utbildningar på 7 orter inom ekonomi, media,
säkerhet och IT. Denna verksamhet kompletteras nu med 7 nya utbildningar från Knowledge Partner med inriktningar som breddar AcadeMedia Masters utbud, till exempel utbildningar inom personal, logistik och entreprenörskap. Knowledge Partner finns idag i Malmö och i Kalmar.

AcadeMedia Masters yrkesinriktade utbildningar ger en spetskompetens inom områden som efterfrågas i dagens och morgondagens yrkesliv. AcadeMedia Masters samarbetar med företag inom de branscher utbildningarna riktar sig mot. Representanter från näringslivet följer varje utbildning från start till examen. De medverkar aktivt genom varje utbildnings ledningsgrupp. Genom långa LiA-perioder (Lärande i arbete) ute hos företagen är studenterna redo att jobba från dag ett, direkt efter examen.

Kvalificerad yrkesutbildning
Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en eftergymnasial utbildningsform som bedrivs i nära samarbete med arbetslivet, vilket är centralt för hela KY:s verksamhet. Utbildningarna är ett alternativ till traditionell högskoleutbildning med över 80 % av de sökande i jobb efter examen. Utbildningarna bedrivs på uppdrag av KY-myndigheten.