×
 

ACADEMEDIA FÖRVÄRVAR AKTIEPOST I M2S

ACADEMEDIA FÖRVÄRVAR AKTIEPOST I M2S AcadeMedia AB har idag förvärvat och äger därmed 627.490 A-aktier och 3.398.040 B-aktier i M2S vilka tillsammans representerar 21,1 procent av aktiekapitalet och 38,1 procent av röstetalet. Syftet med förvärvet är på lång sikt att utveckla AcadeMedia tillsammans med M2S. Båda bolagen är verksamma inom e-learning och kompletterar varandra väl. Kortsiktigt är syftet att aktivt medverka vid omstruktureringen av M2S så att M2S verksamhet blir lönsam. Avsikten är också att fullfölja den föreslagna nyemissionen och därmed ge M2S aktieägare möjlighet att delta i en långsiktigt mycket intressant verksamhet. För ytterligare information, kontakta: Sten Johansson, VD AcadeMedia AB, http://www.academedia.se/ Telefon 0704-40 40 50, email HYPERLINK "mailto:ceo@academedia.se" [REMOVED GRAPHICS]ceo@academedia.se Bengt Stillström, Styrelseordförande AcadeMedia AB Telefon 0704-40 40 99 AcadeMedia AB [ACAD B] är ett företag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management samt producerar utbildningssystem på intranät, Internet och CD/DVD. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik samt landets största yrkeshögskola, Masters of Media. Dotterbolaget AcadeMedia World är en utbildningsportal med egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik. Dotterbolaget Rekall bygger infrastruktur med kraftfulla sändningsnät för video, ljud och andra tyngre mediamängder över intranät och Internet. Koncernen har cirka 160 medarbetare och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. [REMOVED GRAPHICS] Bryggargatan 12b, Box 622, 101 32 Stockholm, TEL: 08-6710970, FAX: 08- 6634077, E-MAIL: HYPERLINK "mailto:info@academedia.se" [REMOVED GRAPHICS]info@academedia.se l www.academedia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00230/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00230/bit0002.pdf