×
 

AcadeMedia bygger underhållningssystem till X2000

AcadeMedia bygger underhållningssystem till X2000 SBI-noterade AcadeMedia har erhållit uppdraget att till Entertrainment AB bygga ett underhållningssystem för installation på X2000. Genom att erbjuda filmer, utbildning, Internet surfning och underhållning på personliga bildskärmar kommer AcadeMedia, genom dotterföretaget Gravity, hjälpa SJ att förbättra X2000 tågens konkurrenskraft ytterligare. X2000 tågen kommer att utrustas med bildskärmar och tangentbord i varje individuell stolsrygg, ett fiberbaserat nätverk samt en kraftfull server med innehåll. Tågen kommunicerar via radiolänk med omvärlden. Initialt skall ett pilotprojekt byggas för utvärdering på ett X2000-tåg under våren och sommaren 2000. Vid gynnsamt utfall skall merparten av X2000-tågen utrustas med systemet. Ordervärdet uppgår initialt för pilotprojektet till 5 Mkr. För mer information, kontakta AcadeMedias VD Jörgen Bladh, 0704 - 404050, jorgen.bladh@academedia.se eller Conny Petterson, VD Entertrainment, 0704 - 280 340, conny.petersson@entertrainment.net. AcadeMedia är ett Internetföretag som fokuserar på nischen e-Learning. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bland annat landets största yrkeshögskola Masters of Media. Dotterbolaget Gravity erbjuder interaktiv kompetens-överföring och producerar utbildningssystem på främst intranät, Internet och CD-ROM/DVD. AcadeMedia är noterat på SBI-listan och har drygt 160 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00480/bit0002.pdf