NTI Gymnasiet lyfter tjejers teknikintresse under Almedalsveckan

Vad påverkar tjejers möjlighet att utforska sitt teknikintresse? Det är frågan som står i centrum när Gustavo Kertzscher, gymnasielärare i matematik och fysik på NTI Gymnasiet i Kristianstad, deltar i en paneldiskussion i Almedalen idag.  

Diskussionen om hur man påverkar tjejers möjlighet att utforska sitt teknikintresse utgår från FN:s globala mål nummer fem, som handlar om att uppnå jämställdhet. Det är stiftelsen Womengineer som står bakom seminariet och representanter från skolans värld och universiteten kommer delta.  

– Det här känns riktigt spännande! Jag känner mig priviligierad att få vara med i detta sammanhangmed andra som tycker att sakfrågan är lika viktig som jag tycker, säger Gustavo Kertzscher, NTI Gymnasiet i Kristianstad.  

Under seminariet kommer deltagarna att diskutera jämställdhetsfrågor kopplat till ingenjörsyrket utifrån utvärderingsrapporten IGEday. IGEday står för Introduce a Girl to Engineering Day och syftar till att tjejer ska exponeras för teknik och praktiska tillämpningar av den teoretiska kunskap de får i skolan.  

– Det är viktigt att hålla samtalet om ingenjörsyrket levande under  tjejernas hela gymnasietid. Jag kommer bidra med mina erfarenheter utifrån mitt perspektiv som matematik- och fysiklärare. Jag kommer exempelvis att berätta om hur jag utformar ämnesövergripande och praktiska uppgifter som rör problemlösning på en nivå som blir mer och mer avancerad ju längre in på utbildningen eleverna kommer. Samtidigt som jag betonar för eleverna att vi, i princip, arbetar på ett liknande sätt som ingenjörerna gör.  

Du kan se seminariet på måndag 5 juli kl. 15-16 HÄR.